CFP: Rodzina

Jak ważna jest problematyka rodzinna – interpretowana czy postrzegana w różnych aspektach czy to jednostkowych, czy społecznych, zaświadcza to, jak często temat ten obecny jest w życiu codziennym, politycznym, naukowym i kulturowym kontekście. Dlatego organizatorzy konferencji chcieliby zaproponować namysł nad takimi kwestiami, jak m.in.:

 • kultura wobec rodziny (film, serial, sztuki plastyczne);
 • rodzina w tekstach literackich (autentyczne i fikcyjne narracje o rodzinie; metafory i prefiguracje rodziny, rodzina w anegdocie, wspomnienia rodzinne etc.);
 • rodzina w mediach i mediach społecznościowych;
 • psychologia a rodzina;
 • jednostka a rodzina;
 • społeczeństwo a rodzina;
 • dziecko w rodzinie
 • rodzina a edukacja
 • rodziny w różnych kulturach i tradycjach;
 • relacje i związki rodzinne;
 • przemoc a rodzina;
 • rodzina dawniej i współcześnie;
 • transformacje społeczne a rodzina;
 • polityka a rodzina;
 • dzieje rodowe; słynne rody, rodziny królewskie, celebryckie etc.;
 • mitologie i religie a rodzina;
 • filozofia a rodzina;
 • dyskursy dyskryminacji, marginalizacji;
 • archetypy;
 • patriarchat i matriarchat;
 • modele rodzin;
 • rodzina a rodzicielstwo;

Niezależnie przyjmowane będą również inne propozycje tematyczne, a także studia szczegółowe (case studies) z wykorzystaniem wybranej metodologii mono- lub interdyscyplinarnej.

Ostateczny termin nadsyłania abstraktów na adres rodzina.konferencja@gmail.com mija 5 lipca  2020 roku. Na podany adres prosimy przesłać dokument w formacie edytowalnym (.doc, .docx, .rtf), zatytułowany wg schematu „Imię Nazwisko, Tytuł referatu” i zawierający:

 • abstrakt (max. 600 słów);
 • notę biograficzną (max. 80 słów), zawierającą aktualną afiliację, tytuł naukowy oraz profil badawczy
 • numer telefonu oraz korespondencyjny email.

Na pokrycie kosztów związanych z organizacją konferencji przewiduje się opłatę konferencyjną w wysokości 160 PLN. Organizatorzy przewidują publikację pokonferencyjną w formie recenzowanej monografii w serii „Perspektywy Ponowoczesności” lub numerów monograficznych czasopismach naukowych, które zdecydują się na współpracę z komitetem organizacyjnym (w zależności od liczby artykułów zgłoszonych do recenzji po konferencji).

Szczegółowe informacje na temat konferencji aktualizowane będą na stronie internetowej:

Komitet organizacyjny: dr hab. Ksenia Olkusz (Ośrodek Badawczy Facta Ficta), dr Barbara Stelingowska (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach), mgr Joanna Brońka (Ośrodek Badawczy Facta Ficta)